Värdering och analys

Kvalitet i värdering och relevant marknadsanalys är hörnstenar i fastighetsaktörens vardag.

Så kan vi hjälpa dig

Vi kan med god kvalitet genomföra effektiva analyser och simuleringar av fastighetsportföljer, bestånds- och styckevärderingar, fastighetsekonomiska utredningar samt marknads- och segmentsanalyser.

 

Vår expertis

Savills erbjuder kvalificerade värderings- och analystjänster baserade på en kombination av djup kunskap och lång erfarenhet i fastighetsbranschen med stor förståelse för de bakomliggande drivkrafterna. Savills medarbetare är lyhörda för kundens behov och tidplaner och har samtidigt hög integritet i sitt yrkesutövande.

Utvecklingen på fastighetsmarknaden har medfört att det ställs allt högre krav på parterna vid fastighetsrelaterade överlåtelser. Väl genomförda due diligenceprocesser, såväl säljarens som köparens, har därmed blivit allt viktigare. Savills medarbetare har stor erfarenhet av due diligence.

Savills värderings- och analysrådgivning omfattar:

Värdering
•  Effektiv hantering av fastighetsportföljer
•  Speciell erfarenhet från bl. a köpcentrum, handel, distribution och hotell
•  Relevant analys och bearbetning
•  Behovsstyrd rapportering och dokumentation
•  Värdering i samband med finansiering, bokslut och transaktioner.

Analys
•  Bakomliggande faktorer/verksamheter
•  Nuläge
•  Framåtsyftande
•  Tolkning av marknaden
•  Risker och möjligheter 

Exempel på övriga tjänster
•  Kommersiell Due Diligence och NOI Audit
•  Marknadsanalyser
•  Fastighetsekonomiska utredningar
•  Projektutvärderingar

 

Våra värderare är av Samhällsbyggarna auktoriserade och vi har även RICS-certifierade värderare.

 
 

Kontaktpersoner

Karin Zakariasson

Karin Zakariasson

Head of Valuation
Valuation

Stockholm

+46 72 741 54 64

 

Peter W-O Berglin

Peter W-O Berglin

Valuer
Valuation

Gothenburg

+46 72 034 79 00