Uthyrning

Alla våra lediga lokaler hittar du här

Vår uthyrningsverksamhet syftar till att öka värdet på fastigheten genom en strategisk positionering av lokalerna på marknaden och att identifiera och genomföra de mest lönsamma lösningarna.

Så kan vi hjälpa dig

Vi kan med vår goda marknadskännedom och expertis inom uthyrning och hyresjuridik erbjuda en tjänst som tillvaratar såväl hyresgästens som fastighetsägarens krav på långsiktigt hållbara hyresavtal. Detta säkerställer goda förutsättningar för lönsamma hyresförhållanden och resulterar i ett ökat värde på fastigheten

Vår expertis:

Savills erbjuder kvalificerade uthyrningstjänster baserade på en kombination av djup kunskap och lång erfarenhet i frågor som rör fastighetsfrågor inkluderande såväl tekniska frågor som framtagandet av balanserade hyresavtal. Savills medarbetare är lyhörda för kundens behov och tidplaner och har samtidigt hög integritet i sitt yrkesutövande.

Både hyresgäster och fastighetsägare har på senare år utvecklat sin syn på hur ett hyresavtal skall vara uppbyggt, och tillsammans med de stora kostnaderna som är förknippade med anpassningar av lokaler och flytt av verksamheten drivs utvecklingen mot mer genomarbetade hyresavtal.

Savills kan genom projektledning bistå fastighetsägaren i en process utan överlämningar och därmed garantera det ekonomiska utfallet av affären.

Savills uthyrningsarbete omfattar:

  • Uthyrning och förädling av kommersiella lokaler över hela Sverige med tonvikt på Stockholm, Göteborg och Malmö.
  • Vi bistår våra kunder genom hela uthyrningsprocessen, från initial analys, upprättande av prospekt och övrigt marknadsföringsmaterial, marknadsföring till hyresförhandling och avtalstecknande. 
  • Dagens användning/utförande på lokalerna prövas utifrån ett förändringsperspektiv, går det att bygga om lokalerna för en ny användning och vilket totalekonomiskt utfall skulle detta generera?
  • Projektresultatet kan säkerställas genom egen projektledning, en garant för att tider och färdig lösning motsvarar ställda krav.
 

 

Relaterade tjänster

 

Asset Management

 

Kontakt   uthyrning@savills.se

Gabrielle Hemmerlind

Gabrielle Hemmerlind

Senior Leasing Manager
Leasing

Stockholm

+46 70 168 53 04