Projekt

Savills tillhandahåller rutinerade projektledare för alla typer av fastigheter och projekt

 

Så kan vi hjälpa dig

Savills projektledare ansvarar för utveckling och förädling av våra kunders fastigheter. Vi är behjälpliga med hyresgästanpassningar i samband med nya utmaningar samt att underhålla våra kunders fastigheter.

Vi erbjuder våra uppdragsgivare ett helhetsansvar rakt igenom hela projektet med möjlighet till skräddarsydda lösningar.

 

Vår expertis:

Genom Savills Förvaltning har våra projektledare fått en mycket bred kompetens från alla typer av byggprojekt och fastigheter. Vi har lång erfarenhet av till exempel om- och tillbyggnader av bostäder, kontor, utvecklingsfastigheter, köpcentrum och industrifastigheter.

Våra projektledare arbetar med större- och mindre ombyggnadsprojekt samt hyresgästanpassningar som leds från projektering till slutbesiktning där även ekonomisk / teknisk rapportering och uppföljning gentemot kund ingår. Vi bistår även förvaltningen som sakkunniga och ombesörjer upphandlingen av större periodiska underhållsarbeten samt ansvarar för upphandlingar av ramavtal. I vårat arbete ingår även framtagande av statusbesiktningar inklusive investeringskalkyler.

 

Vi kan vara behjälpliga med bl.a. följande tjänster:

 • Projektledning
 • Byggledning
 • Projekteringsledning
 • Monitoring
 • Teknisk Due Dilligense
 • Statusbesiktning
 • Förstudie
 • Investeringskalkyl
 • Kostnadskalkyl
 • Tidplanering
 • Upphandling
 • Myndighetsprocesser inom PBL
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Upphandling enligt LOU

 

 

 

Relaterade tjänster
 
 

Kontaktpersoner

Vilhelm Isberg

Vilhelm Isberg

Head of Property Management
Property Management

Stockholm

+46 70 281 70 94

+46 70 281 70 94