Gränsöverskridande investeringar

I dagens turbulenta ekonomiska klimat är det vitalt att veta vilka internationella marknader som verkligen har investeringspotential.

 

Specialist Property Services and Sectors

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra investeringsexperter tillhandahåller köp- och säljvägledning till investerare som letar efter investeringsmöjligheter både i och utanför Europa. Till sin hjälp har de ett globalt kontorsnätverk med stora resurser. 

Vår expertis:

 

Försäljning

Ett investeringsförsäljningsteam kommer att skapas vid varje tillfälle för att säkerställa att alla delar av försäljningsprocessen sköts på rätt sätt, att åtgärderna genomförs i rätt tid och att man har maximala möjligheter att uppnå de mål som satts upp.  

 • Rekommendationer om den mest effektiva marknadsföringsstrategin och rätt målmarknad.
 • Marknadskännedom i realtid genom att spåra globala kapitalflöden. 
 • Möjlighet att marknadsföra en försäljning i Europa, Asien, Stillahavsområdet, Nord- och Sydamerika samt Mellanöstern på ett systematiskt och mångsidigt sätt.
 • Samarbete med och kontakter på chefsnivå med alla större investeringsgrupper.
 • Möjlighet att hantera och bedriva paneuropeiska portföljförsäljningar med en lång och framgångsrik bakgrund.
 • Garantera ett standardiserat tillvägagångssätt vad gäller investeringstransaktioner via kvalitetsdokumentation och finansiella bedömningar.

Köp 

Savills har under lång tid hjälpt gränsöverskridande investeringskunder att köpa investeringsobjekt både i och utanför Europa. Vi har hjälpt våra kunder att köpa enskilda objekt, fastighetsportföljer och kända byggnader i olika länder och inom olika sektorer. Vi har en lång och framgångsrik bakgrund inom detta område. 

Våra investeringskunder är aktiva inom en rad olika verksamhetsområden, bland annat globala institutionella fonder, privata/statliga fastighetsbolag, investeringsbanker/privata banker, öppna och stängda investeringsfonder, högriskfonder (opportunity funds) samt förmögna privatpersoner.

 • Se till att vår investeringsgrupp verkligen har förstått investerarens köpkrav.
 • Kanalisera lämpliga investeringsmöjligheter, både på och utanför marknaden, för att möjliggöra ett regelbundet flöde av möjliga investeringsprojekt (deal flow).
 • Tillhandahållande av kompletta eller skräddarsydda förvärvsgranskningstjänster.
 • Samordning av köp i flera olika länder och rådgivning.
 • Kurser för investerare om nya marknader och sektorer.
 • Ordna träffar och möten med lokala investeringsgrupper från Savills.
 • Personal som är experter på en rad nischmarknader: fritidsfastigheter, hotell, sjukvård, studentbostäder, bostadsområden och privatbostäder. Våra breda kunskaper förstärker effekten av dina investeringar.
 • En komplett eftermarknadsservice som inkluderar mäkleri, värdering och kapitalförvaltning.
 • Tätt affärssamarbete med paneuropeiska värderingsgrupper vad gäller värderingar av lån.
 

Relaterade tjänster

 
 

Kontaktpersoner

Simon Hope

Simon Hope

Head of Global Capital Markets
Investment

Head Office London

+44 (0) 20 7409 8725